کتاب باز - خطاطی3
درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1397/08/15
تعداد محصولات اضافه شده : 2
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By yasfile.com

   خطاطی3

سعید صادقی 1394/07/20 دسته بندی : هنر 0
آموزش خطاطی 


تعداد صفحات : 47 صفحه
نوع محصول : PDF
قسمتی از متن :
مراحل خوشنويسي و آداب و وظايف خوشنويسان 
آغاز و انجام خوشنويسي به شش دوره منقسم است : ابتدائي ، متوسطه ، خـوش ، عـالي ، 
ممتاز ، استادي از ميان علاقه منداني كه قدم در راه فراگيري اين هنـر مـي گذارنـد كمتـر 
كسي يافت مي شود كه تمام اين راه را طي كند و به استادي برسد . بيشتر آنان در رسـيدن 
به يك ، دو ، يا سه دوره ي آن توفيق مي يابند ؛ زيرا كاري پر زحمت و مشكل است كـه 
فقط عشق و علاقه آسانش مي كند و در خور حوصله هر كس نيست مخـصوصاً زنـدگي 
ماشيني امروز و مشغله ي زندگي متنوع، كمتر به اشخاص اجازه مي دهد كه به ايـن هنـر 
ارزنده بپر دازند و در اين راه پيشتر روند و جز دلباختـه اي بـه ادامـه و تكميـل آن نمـي 
پردازد. لكن قدر لازم براي هر با سواد اين است كه اگر چه مدت كوتاهي ، نزد استاد ، بـا 
مختصري از اصول و قواعد صحيح نوشتن كلمات و تركيبات آن آشـنائي پيـدا كنـد ، تـا 
حدي كه خطي خوانا و روشن داشته باشد و بيننده و خواننده را در آن رغبتي دست دهـد 
و اين خود طي دوره ي ابتدائي و رسيدن به آغاز دوره ي متوسطه حـساب مـي شـود . از 
اين پس به نسبت علاقه مندي و فعاليت و استعداد مي تواند به مراتب بالاتر برود تا اينكـه 
به ترتيب، دوره هاي خوش و عالي و ممتاز را بگذراند و كم كـم بـه مقـام اسـتادي نايـل 
گردد 

خرید و دانلود | 1,000 تومان
نوع محصول :
تعداد صفحات :
حجم محصول : 422KB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط